• White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Pinterest Icon

TWO LAYERS

+31 6 12272111

hello@twolayers.nl

Naaldwijk, Zuid-Holland

KvK 66628962

BTW NL856637440B01

PRIVACYVERKLARING TWO LAYERS

Two Layers, gevestigd aan ‘s Gravezandseweg 26 2671 JN Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Algemeen:

Deze privacyverklaring is er om klanten en geïnteresseerden die persoonsgegevens geven aan de onderneming “Two Layers” te informeren over welke persoonsgegevens op wat voor manier worden verkregen, bewaard en verwerkt en wat daarbij hun rechten zijn. Dit om de privacy van de klanten te waarborgen en te voldoen aan de “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”.

 

Contactgegevens:

‘S Gravezandseweg 26

2671 JN  Naaldwijk

+316 12272111

hello@twolayers.nl

KVK 66628962


 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Two Layers verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Voor en/of achternaam

Adresgegevens

E-mailadres(sen)

Telefoonnummer(s)

Locatie gegevens via Google Analytics

IP adres via Google Analytics

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internet browser en aparaat type via Google Analytics analyseren

De in opdracht gemaakte ontwerpen en daarbij behorende foto’s


 

Doeleinden van de gegevensverwerking:

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Two Layers voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 

 • Om te factureren nadat je een betaalde dienst of product heeft afgenomen

 • Contact op te nemen via mail of telefoon voor de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van een project die is overeengekomen

 • Om goederen en/of diensten af te leveren

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, bijvoorbeeld om de gekozen producten, diensten of informatie te leveren

 • Om de website van Two Layers en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Two Layers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde systemen. Two Layers maakt gebruik van de volgende computerprogramma en systemen:

 

 • Wix.com, voor hosting van de website

 • Mailsysteem, beheer van server wordt uitgevoerd in prive bezit 

 • Adobe, voor het opstellen van offertes, facturen en het uitwerken van aangevraagde ontwerpen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

 • Persoonsgegevens - 7 jaar. Je gegevens bewaren wij zeven jaar zoals dit voor de fiscale bewaarplicht verplicht is.

 • E-mailadres - Levenslang. Tenzij anders is overeengekomen bewaren wij je e-mailadres levenslang voor geval er correspondentie omtrent het gemaakte ontwerp en realisatie nodig is.

 • Gegevens over je activiteiten op onze website - Levenslang. Reden Google Analystics verzamelen deze gegevens en slaan deze op zodat wij de website kunnen blijven verbeteren.

 • Foto’s - Levenslang. Tenzij anders overeengekomen bewaren wij foto’s, door Two Layers gemaakt of door jou toegestuurd, levenslang.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Two Layers gebruikt cookies via Google Analytics. Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Two Layers gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics.

 

Om de privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heeft Two Layers ‘gegevens delen’ uitgeschakeld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Two Layers behoren, behoudens het navolgende. Two Layers verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Two Layers blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een verzoek naar hello@twolayers.nl en dan nemen wij je verzoek in behandeling.

 

Two Layers wijst erop dat er de mogelijkheid is om, indien noodzakelijk is, een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen:

Two Layers neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons e-mailadres hello@twolayers.nl

 

Deze privacyverklaring met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij deze graag tegemoet via het bovenstaand e-mailadres.

 

Naaldwijk, 23 mei 2018